Затверджено Антикорупційну програму БЕБ

Затверджено Антикорупційну програму БЕБ

Антикорупційна програма розроблена на 2 роки.

Джерело: Відомості

Наказом Бюро економічної безпеки України від 26.05.2022 № 98 затверджено Антикорупційну програму Бюро економічної безпеки України на 2022 – 2023 роки (далі – Антикорупційна програма).

Антикорупційна програма розроблена на середньостроковий період (2 роки). Вона містить звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності БЕБ, заходи із запобігання і протидії корупції, навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, а також очікувані результати.

Політика Бюро, щодо запобігання і протидії корупції ґрунтується на таких підходах:

дотримання стандартів доброчесності на публічній службі;

нетерпимість до корупції;

розвиток кадрового потенціалу;

ефективність та законність використання бюджетних коштів;

відкритість і прозорість процесів підготовки та прийняття публічних рішень;

пріоритетність додержання прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб;

створення механізмів партнерства з інститутами громадянського суспільства.

Запобігання корупції в БЕБ передбачається здійснювати за такими пріоритетними напрямами:

забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції;

реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими та матеріальними ресурсами, розвиток та підтримка системи внутрішнього аудиту;

забезпечення дотримання працівниками БЕБ вимог і обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», запобігання порушенню етичних норм, скоєнню вчинків, які можуть підірвати авторитет БЕБ, негативно вплинути на репутацію працівника;

формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

співпраця з громадськістю та міжнародними організаціями щодо здійснення антикорупційних заходів.

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою проводитиметься кожних півроку.

Результати будуть оприлюднюватися на офіційному вебсайті БЕБ.

Громадський контроль за виконанням Антикорупційної програми пропонується здійснювати Раді громадського контролю при БЕБ.

До контролю можуть також залучатися міжнародні інституції та інші представники громадянського суспільства.

Loading...