Малолітні мають право на спадщину, незалежно від пропуску шестимісячного терміну для звернення до нотаріуса

Малолітні мають право на спадщину, незалежно від  пропуску шестимісячного терміну для звернення до нотаріуса

Коментує приватний нотаріус Ірина Онищук.

Джерело: Відомості

-Згідно із Сімейним кодексом України малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцятирічного віку. Законодавством закріплені права малолітніх осіб та встановлені межі дій батьків та опікунів щодо вирішення питань, пов’язаних з даними правами. Нотаріус як уповноважена державою особа при вчиненні нотаріальних дій за участю малолітніх осіб, або які стосуються їх прав та законних інтересів, контролює неухильне дотримання відповідних вимог законодавства.

 Зазначу, що малолітня дитина як і будь-яка особа в нашій державі може володіти певним майном ( квартирою, будинком, земельною ділянкою), а також цінними паперами, грошовими коштами і т.п. Однак вона не вправі самостійно від свого імені укладати угоди щодо придбання чи відчуження рухомого та нерухомого майна. Ці дії виконують їх законні представники - батьки чи опікуни. Нотаріус при цьому забезпечує дотримання вимог щодо захисту прав та законних інтересів малолітніх. Так відповідно до вимог Сімейного кодексу України батьки малолітньої дитини не мають права вчиняти правочини, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації зазначеного вище майна без дозволу органу опіки та піклування. Навіть, коли хтось з батьків  дарує таке майно рідній малолітній дитині, така згода є необхідною.  В частині випадків, крім вказаних дозволів, нотаріус вивчає судові рішення та ухвали щодо майнових прав малолітніх осіб.

 Дитина, в тому числі й усиновлена, має право на одержання в установленому законом порядку в спадщину майна батьків чи одного з них у разі їх смерті або визнання їх за рішенням суду померлими. Таке право реалізується шляхом спадкування за заповітом, або за законом (при відсутності заповіту, чи наявності заповіту, оформленого на інших осіб). Закон передбачає особливий підхід до строків прийняття спадщини малолітніми дітьми. Дані особи вважаються такими, що прийняли спадщину, незалежно від  пропуску шестимісячного терміну для звернення до нотаріуса. Для оформлення спадщини малолітньою дитиною згода органу опіки та піклування не вимагається.

Loading...